Category: 列子臆说

列子臆说-第01部分

《列子》这本书《列子》这一本书,现在留下来的一共八篇,究竟是不是列子本人所作,在考据学上是非常严重的

列子臆说-第02部分

“名也者,响也”,一个真正了解人生哲学的人,不要被虚名所骗,因为名是个假东西。这个名包括了名誉,别

列子臆说-第03部分

《说符》这一篇,上次讲到由出世到入世之道,正提到历史哲学的问题,现在继续,他引用上古哲学的观点。存

列子臆说-第04部分

《列子》先把哲学的大原则讲了,下面引用许多故事,每个故事所包括的意义都是既深且远,要自己慢慢以人生的

列子臆说-第05部分

技艺与道德【宋人有为其君以玉为楮叶者,三年而成。锋杀茎柯,毫芒繁泽,乱之楮叶中而不可别也,此人遂以巧

列子臆说-第06部分

【鲁施氏有二子,其一好学,其一好兵。好学者以术干齐侯,齐侯纳之,以为诸公子之傅。好兵者之楚,以法干

列子臆说-第07部分

我们再提起诸位特别的注意,《列子》每个故事看来都是独立的,一条一条,其实,以我们的人生为标准,上至

列子臆说-第08部分

这篇《说符》,其中道理非常多,运用无穷,大至国家天下,小至个人的修身养性以及修道,都有关联。我们用

列子臆说-第09部分

问不孝有三有同学问“不孝有三”是哪三样的问题。我们古代重男轻女,但是中国上古男女还是平等的,男女不平

列子臆说-第10部分

现在还是《说符》这一篇,告诉我们一个重点,人生处世做事,乃至于说话,都要有高度的智慧。如果没有智慧的

列子臆说-第11部分

我们前面讲到九方皋的相马,是关于人的方面,在每一段中间,最重要的都是几句话,所谓“观天机,得其一精

列子臆说-第12部分

遇到抢匪怎么办【牛缺者,上地之大儒也,下之邯郸,遇盗于耦沙之中。尽取其衣装车,牛步而去。视之欢然,无

列子臆说-第13部分

柱厉叔这人要死给大家看,给后面当老板、当君王的看看,要他们知道不懂人才、不能用人才的后果。古代有这

列子臆说-第14部分

狗吠缁衣【杨朱之弟曰布,衣素衣而出。天雨,解素衣,衣缁衣而反。其狗不知,迎而吠之。杨布怒,将扑之。杨

列子臆说-第15部分

放生的问题【邯郸之民以正月之旦献鸠于简子,简子大悦.厚赏之。客问其故。简子曰:“正旦放生,示有恩也。