Category: 孔子家语

《论语别裁》-前言

回首十五年的岁月,不算太多,但也不少。可是我对于时间,生性善忘,悠悠忽忽,真不知老之将至,现在为了出

《孔子家语》-相鲁

【原文】
孔子初仕为中都宰,制为养生送死之节,长幼异食、强弱异任、男女别涂、路无拾遗、器不雕伪,为四

《孔子家语》-始诛

【原文】
孔子为鲁司寇,摄行相事,有喜色.仲由问曰:「由闻君子祸至不惧,福至不喜,今夫子得位而喜,何

《孔子家语》-问礼

【原文】
哀公问於孔子曰:「大礼何如?子之言礼,何其尊也.」孔子对曰:「丘也鄙人,不足以知大礼也.」

《孔子家语》-致思

【原文】
孔子北游於农山,子路子贡颜渊侍侧.孔子四望,喟然而叹曰:「於斯致思,无所不至矣.二三子各言

《孔子家语》-三恕

【原文】
孔子曰:「君子有三恕,有君不能事,有臣而求其使,非恕也;有亲不能孝,有子而求其报,非恕也;

《孔子家语》-好生

【原文】
鲁哀公问於孔子曰:「昔者舜冠何冠乎?」孔子不对.公曰:「寡人有问於子而子无言,何也?」对曰

《孔子家语》-观周

【原文】
孔子谓南宫敬叔曰:「吾闻老聃博古知今,通礼乐之原,明道德之归,则吾师也,今将徃矣.」对曰:

《孔子家语》-贤君

【原文】
哀公问於孔子曰:「当今之君,孰为最贤?」孔子对曰:「丘未之见也,抑有卫灵公乎?」公曰:「吾

《孔子家语》-辩政

【原文】
子贡问於孔子曰:「昔者齐君问政於夫子,夫子曰:『政在节财.』鲁君问政於夫子,子曰:『政在谕

《孔子家语》-六本

【原文】
孔子曰:「行己有六本焉,然後为君子也.立身有义矣,而孝为本;丧纪有礼矣,而哀为本;战阵有列

《孔子家语》-辩物

【原文】
季桓子穿井,获如玉缶,其中有羊焉,使使问孔子曰:「吾穿井於费,而於井中得一狗,何也?」孔子

《孔子家语》-颜回

【原文】
鲁定公问於颜回曰:「子亦闻东野毕之善御乎?」对曰:「善则善矣,虽然,其马将必佚.」定公色不

《孔子家语》-在厄

【原文】
楚昭王聘孔子,孔子徃拜礼焉,路出于陈蔡.陈蔡大夫相与谋曰:「孔子圣贤,其所刺讥皆中诸侯之病

《孔子家语》-入官

【原文】
子张问入官於孔子.孔子曰:「安身取誉为难.」子张曰:「为之如何?」孔子曰:「己有善勿专,教

《孔子家语》-困誓

【原文】
子贡问於孔子曰:「赐倦於学,困於道矣,愿息於事君,可乎?」孔子曰:「诗云:『温恭朝夕,执事

《孔子家语》-五帝

【原文】
季康子问於孔子曰:「旧闻五帝之名,而不知其实,请问何谓五帝?」孔子曰:「昔丘也闻诸老聃曰:

《孔子家语》-执辔

【原文】
闵子骞为费宰,问政於孔子.子曰:「以德以法.夫德法者,御民之具,犹御马之有衔勒也.君者,人

《孔子家语》-论礼

【原文】
孔子闲居,子张子贡言游侍,论及於礼.孔子曰:「居,汝三人者,吾语汝以礼,周流无不遍也.」子

《孔子家语》-郊问

【原文】
定公问於孔子曰:「古之帝王必郊祀其祖以配天,何也?」孔子对曰:「万物本於天,人本乎祖,郊之