Category: 子夏易传

子夏易传-序

《子夏易传》一为二卷,一为十一卷。旧本题卜子夏(前507一?)撰。子夏姓卜名商,春秋末晋国温(今河…

子夏易传-易传提要

臣等谨案子夏易传十一卷,旧本题卜子夏撰。案说,易之家最古者莫若是书,其伪中生伪、至一至再而未已者,…

子夏易传-周易下经夬传

乾下兑上夬,扬于王庭,孚号有厉,告自邑,不利即戎,利有攸往。彖曰:夬,决也,刚决柔也。健而说,决而和…

子夏易传-周易下经丰传

离下震上丰,亨。王假之,勿忧宜日中。彖曰:丰,大也。明以动,故丰。王假之,尚大也。勿忧宜日中,宜照天…

子夏易传-子夏易学初探

作者:刘彬据《隋书·经籍志》和唐一人李鼎祚《周易集解》记载,孔子弟子卜商卜子夏传《易》,《七略》《中…