Category: 郭公案

郭公案-断客人失银

断客人失银
建安县大州园范达,以磨豆腐营生。一母一妻,勤苦持家。三口只是安分度日,并无嗟怨。一日,年

郭公案-双头鱼杀命

双头鱼杀命
惠来县有一舡艄,姓高名寿,专一驾舡海上,装载往来客人、货物。一日,来至海口,搭一徽州黟县

郭公案-净寺救秀才

净寺救秀才
杭州湖山下有一净寺,极其宽广。内有五百尊罗汉,僧人有三百余口,烦食四方。每年八月十五,例